Geluidsbelastingkaarten voor de luchthaven Schiphol

De kaarten geven inzicht in de geluidsbelasting in 2011. In de tabellen die bij de kaarten horen, wordt onder meer aangegeven hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en bewoners van woningen in 2011 aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting werden blootgesteld.