Actualisatie MER Lelystad Airport: Actualisatie vliegprofielen MER Lelystad

De actualisatie van het milieueffectrapport (MER) over Lelystad Airport brengt de milieueffecten van het gebruik van de luchthaven in kaart op basis van gecorrigeerde invoergegevens en actuele feiten, inzichten en wettelijke voorschriften.