Handhavingsanalyse drones

De bijlage bevat een analyse van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) over de handhaving bij drones. Er zijn knelpunten op 4 terreinen: voorlichting, wet- en regelgeving, het vaststellen van de overtreding en het handelingsperspectief bij een overtreding of onveilige situatie. De analyse gaat in op de knelpunten en geeft mogelijke oplossingen.