Handhavingsrapportage Schiphol 2018

Het rapport richt zich op de  veiligheidsaspecten en milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer uit de Wet Luchtvaart en het  Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB).