Besluit op Wob-verzoek over brief aan Groningen Airport Eelde

Besluit op een verzoek om een afschrift van een waarschuwingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan Groningen Airport Eelde. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).