Alternatief protocol voor bemanning luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen die op Nederland vliegen, mogen een alternatief protocol toepassen voor de bemanning. Ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stemmen daar op basis van een positief advies van het OMT mee in.

Het protocol moet voorzien in onder meer een testverplichting voor vertrek en strikte quarantainevoorschriften voor de bemanning tijdens het verblijf in het buitenland. Zo moeten de bemanningsleden tijdens het verblijf in het buitenland zoveel mogelijk op hun hotelkamer verblijven en worden ook tijdens het vervoer tussen de luchthaven en de verblijfplaats maatregelen getroffen, in lijn met de geldende RIVM-voorschriften, om het contact met de plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te beperken.     

De ministers hebben vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de alternatieve werkwijze die volgens het OMT dezelfde veiligheid voor de volksgezondheid biedt als de verplichting voor een sneltest voor bemanningsleden vlak voor vertrek naar Nederland. Aanleiding voor de alternatieve werkwijze is dat KLM en andere luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven dat de sneltestverplichting met wereldwijde bestemmingen voor hen in de praktijk niet uitvoerbaar is.