Schoner en stiller vliegen door nieuwe indeling van het luchtruim

Minder geluidshinder op de grond, minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 en stikstof, en kortere en duurzamere vliegroutes waarbij minder brandstof wordt verbruikt. Dat zijn de belangrijkste doelen van de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening dat het kabinet heeft genomen.

Het Nederlandse luchtruim is de afgelopen tientallen jaren steeds drukker geworden. Boven ons kleine land vindt er niet alleen veel civiele luchtvaart plaats, maar is er ook ruimte nodig voor militaire vluchten. Om de luchtvaart klaar te maken voor de toekomst, moet er opnieuw worden gekeken naar de indeling van het luchtruim.

Door de aanvliegroutes voor Schiphol te veranderen, krijgen vliegtuigen de ruimte om later te dalen, waarbij piloten minder gas hoeven te geven en minder hoeven te remmen. Dit betekent minder geluid en uitstoot van schadelijke stoffen boven woon- en natuurgebieden rond Schiphol.

Eén manier waarop die routes veranderen, is door het militaire oefengebied dat nu in het zuidoosten van Nederland bestaat op te heffen en het oefengebied in het noorden te vergroten. Op die manier hoeven vliegtuigen vanuit het zuiden niet meer om het oefengebied heen te vliegen, waardoor ze in een directere route naar Schiphol en andere vliegvelden kunnen vliegen.

Het militaire oefengebied boven het noorden van het land wordt uitgebreid. Daardoor kan de nieuwe F-35 daar ook beter oefenen. Het aantal militaire oefenvluchten zal niet toenemen in de toekomst.

Met het nemen van dit voorkeursbesluit wordt de nieuwe indeling van het luchtruim globaal vastgelegd.

De komende jaren, tot aan 2025, wordt deze indeling van het luchtruim verder uitgewerkt. Dat doen we samen met provincies, gemeenten, de luchtvaartsector en bewoners- en natuurorganisaties. In de komende jaren moet dan ook duidelijk worden welk effect de herindeling van het luchtruim per regio zal hebben.

Vanaf 2025 begint de daadwerkelijke uitvoering, waarbij de herindeling stap voor stap zal worden ingevoerd.