Nationale en regionale luchthavens

Nederland heeft een groot aantal vliegvelden. Van regionale vliegvelden waar Ultralight vliegtuigen opstijgen, tot grote luchthavens voor internationale vluchten.

Luchthavens van nationale betekenis

Luchthavens van nationale betekenis zijn de vliegvelden Eelde, Lelystad, Maastricht, Eindhoven en Rotterdam. Dit zijn vliegvelden die internationale vluchten met grote toestellen kunnen ontvangen en belangrijk zijn voor de economie.

Voor de luchthavens Eelde, Lelystad, Maastricht en Rotterdam is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bevoegd gezag. Vliegveld Eindhoven is een militaire luchthaven met burgermedegebruik. Het ministerie van Defensie is bevoegd gezag en IenW is medebevoegd gezag.

Ontwikkeling luchthavens

Het kabinet neemt maatregelen om Schiphol en andere luchthavens verder te ontwikkelen. Zo gaan de luchthavens Lelystad en Eindhoven uitbreiden. Deze luchthavens zullen straks vliegtuigen opvangen die niet per se op Schiphol hoeven te landen. Zo komt op Schiphol meer ruimte beschikbaar. 

Regels luchthavens

IenW stelt de regels op voor luchthavens van nationale betekenis. Deze regels staan in een luchthavenbesluit. Zo bepaalt het luchthavenbesluit welk gebied voor de luchthaven bestemd is. En de regels voor het gebruik van de luchthaven.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de veiligheid op luchthavens van nationale betekenis. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de regels op luchthavens van nationale betekenis worden nageleefd.

Luchthavens van regionale betekenis

Naast de nationale luchthavens zijn er ook regionale luchthavens. Die luchthavens vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincies. De provincie bepaalt via een luchthavenregeling of een luchthavenbesluit onder meer hoeveel gebruiksruimte een regionale luchthaven krijgt. Provincies zijn verder verantwoordelijk voor het toezicht op luchthavens van regionale betekenis.

Luchthavenbesluit of luchthavenregling

Afhankelijk van de geluidsnormen en veiligheidsrisico’s stelt de provincie per luchthaven een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling op.