Proeftuinen: maatschappelijke diensttijd uitproberen in de praktijk

Jongeren kunnen tijdens de maatschappelijke diensttijd iets nieuws leren. En tegelijkertijd iets voor een ander doen. Bijvoorbeeld door te helpen bij de reddingsbrigade en zo te zorgen voor een veilige zee en veilig strand. Organisaties proberen de maatschappelijke diensttijd uit in proeftuinen. Een proeftuin is een plek waar organisaties samen met jongeren experimenteren met nieuwe of aanvullende maatschappelijke activiteiten en projecten. Jongeren zetten zich hier vrijwillig voor in.

Proeftuinen tot zomer 2019

Met de ervaringen van organisaties en jongeren in de proeftuinen maakt de overheid een meer definitief ontwerp van maatschappelijke diensttijd. In de zomer van 2019 moet het ontwerp klaar zijn. Vanaf dan wordt de maatschappelijke diensttijd ingevoerd.

Twee rondes proeftuinen van start

De eerste 41 proeftuinen zijn sinds september 2018 aan de slag. In een tweede ronde zijn subsidies toegekend aan nog eens 34 proeftuinen. ZonMw, de Nederlandse organisatie voor zorgonderzoek en innovatie, deed namens de overheid de subsidieoproep voor de proeftuinen. De ervaringen van jongeren, maatschappelijke organisaties en overheden vormen belangrijke input voor het definitieve ontwerp.

Het actieprogramma biedt inzicht over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over:

  • de werving, matching, begeleiding en beloning van jongeren; 
  • de waarde voor maatschappelijke organisaties;
  • de impact voor de samenleving.

Jongeren beoordelen mee

Bij het beoordelen van de projecten hebben jongeren een belangrijke rol. Een jongerenpanel beoordeelt de projectvoorstellen op relevantie voor jongeren: spreekt het aan? Is het duidelijk wat jongeren tijdens de maatschappelijke diensttijd kunnen leren? Is er goede begeleiding? Ook zitten jongeren in de programmacommissie.

Meer informatie over proeftuinen

Jongeren die meer willen weten over proeftuinen in de buurt kunnen e-mailen naar mdt@minvws.nl