Wat is de maatschappelijke diensttijd?

Tijdens de maatschappelijke diensttijd leer je iets nieuws en doe je daarbij iets voor een ander. Bijvoorbeeld door te helpen bij de reddingsbrigade en zo te zorgen voor een veilige zee en veilig strand. De diensttijd is vrijwillig en start vanaf februari 2020. Tot die tijd oefenen organisaties en jongeren met de maatschappelijke diensttijd.

Ervaring en beloning

Tijdens de maatschappelijke diensttijd doe je nieuwe ervaringen op bij een organisatie, zoals een restaurant of jeugdzorgorganisatie. Je leert iets nieuws, zoals koken, met machines werken of een evenement organiseren. Je kunt zo ontdekken welke studie of wat voor werk je wilt gaan doen. Je leert nieuwe mensen kennen, bijvoorbeeld door te sporten met jongeren met een ander geloof. Tijdens de maatschappelijke diensttijd doe je iets voor een ander.

De overheid is aan het onderzoeken op welke manieren je nog meer beloond gaat worden voor de maatschappelijke diensttijd.  Voorbeelden van beloningen zijn:

  • een vrijwilligersvergoeding;
  • een diploma, zoals een EHBO-certificaat;
  • een training, zoals een taalcursus;
  • kortingen, voor bijvoorbeeld een concertkaart.

Oefen mee in proeftuinen

Vanaf februari 2020 start de maatschappelijke diensttijd. Tot die tijd oefenen organisaties in proeftuinen met de maatschappelijke diensttijd. Een proeftuin is een plek waar organisaties samen met jongeren oefenen met maatschappelijke activiteiten en projecten. Zoals sporten met andere jongeren die extra aandacht nodig hebben. Of maaltijden maken voor ouderen in de buurt.

De overheid hoort van de organisaties en jongeren in de proeftuinen wat wel en niet goed werkt. En wat de wensen zijn voor de maatschappelijke diensttijd. Zo kan de overheid een goed ontwerp maken voor de maatschappelijke diensttijd vanaf mei 2019.

Wil je meer weten over proeftuinen bij jou in de buurt? Stuur dan een e-mail naar mdt@minvws.nl.

Lees hoe jongeren en jongerenwerkers denken over maatschappelijke diensttijd.