Kamerbrief resultaten bijeenkomst arbeid en zorg 18 november

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van VWS en de bewindslieden van OCW, over de resultaten van de bijeenkomst arbeid en zorg van 18 november, de ambities van het kabinet en de gevolgen voor het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.