Toekomst agenda informele zorg en ondersteuning 2015

De Toekomstagenda is een dynamisch document waar beroeps-, branche- en belangenorganisaties, gemeenten en instellingen voor zorg en welzijn doorlopend aan kunnen blijven werken en hun voordeel voor de dagelijkse praktijk mee kunnen doen.