Maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor thuiswonende ouderen en hulpbehoevenden. De Rijksoverheid wil dat mantelzorgers hierbij goede ondersteuning krijgen. Het Rijk geeft gemeenten daarom geld om logeerzorg te regelen. Dit is 1 van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt.

Mantelzorg verbeteren

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage in de zorg aan anderen. Zo kan de persoon die zorg krijgt, vaak thuis blijven wonen. Daarom ondersteunt de overheid mantelzorgers daar waar het kan. De overheid neemt bijvoorbeeld de volgende maatregelen:

Meer vervangende zorg organiseren om de mantelzorger te ontlasten

De Rijksoverheid wil voorkomen dat mantelzorgers uitvallen. Daarom heeft de Rijksoverheid de aanjager respijtzorg aangesteld. De aanjager ontwikkelt samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders een toegankelijk, goed en gevarieerd aanbod van respijtzorg. Ook zullen zij onderzoeken welke behoefte aan respijtzorg er is bij mantelzorgers. Bij respijtzorg neemt iemand anders tijdelijk de taken van de mantelzorger over.

Verder geeft de Rijksoverheid aan 10 gemeenten geld om betere logeerzorg te regelen. Dit is een proef die stopt in april 2020. Om logeerzorg te regelen moeten gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken. Dat gebeurt nu (vaak) nog niet genoeg. De proef moet leren hoe die samenwerking kan verbeteren.
Bij logeerzorg verblijft de persoon die verzorgd wordt tijdelijk in een zorginstelling. Zo heeft de mantelzorger tijd om uit te rusten.

Samenwerking verbeteren tussen mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners

De Rijksoverheid helpt mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners om beter samen te werken.
Bijvoorbeeld door nieuwsbrieven uit te geven om kennis te delen. Of door geld te geven voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten zoals de Mantelzorgscan. Dit gebeurt via het programma In voor Mantelzorg. De organisaties Movisie en Vilans voeren het programma uit. 

Vrijwilligersstage in de zorg

Jongeren kunnen mantelzorgers tijdelijk helpen. Zij doen dit als vrijwilliger en voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld tijdens een maatschappelijke diensttijd. Een vrijwilligersorganisatie legt het contact tussen de jongere en de persoon die hulp nodig heeft.

Contact tussen mantelzorgers mogelijk maken

De Rijksoverheid organiseert samen met andere organisaties bijeenkomsten voor mantelzorgers in het land. Mantelzorgers kunnen daar ervaringen uitwisselen en steun bij elkaar vinden. Een voorbeeld hiervan is het project Moeder aan de Lijn. Tot 2020 zijn er 20 bijeenkomsten voor mantelzorgers gepland. Meer informatie over project Moeder aan de Lijn staat op de website van Human.nl.

Werkgevers aanmoedigen om mantelzorgvriendelijk te werken

De Rijksoverheid subsidieert de stichting Werk en Mantelzorg. De stichting helpt werkgevers om in de organisatie rekening met mantelzorgers te houden. Zo heeft de stichting een stappenplan gemaakt om organisaties mantelzorgvriendelijk te maken. Ook staan er op de website voorbeelden hoe andere organisaties met mantelzorg omgaan. Het resultaat is dat mantelzorgers werk en bijvoorbeeld hun gezin beter kunnen combineren, waardoor zij de zorg beter kunnen volhouden.

Minder regels die mantelzorg lastig maken

De Rijksoverheid is gestart met de Denktank Ontregel de Mantelzorg. De denktank wil onnodige regelgeving schrappen en onduidelijke procedures vereenvoudigen. In het najaar van 2019 presenteert de Denktank een advies hoe dat gedaan kan worden. Meer hierover staat in het nieuwsbericht van de Argumentenfabriek.

Er zijn in de zorg al veel regels geschrapt. Op de website Ontregel de zorg leest u welke regels in de zorg nog aangepakt worden.

Onderzoek dementie en mantelzorg

De Rijksoverheid ondersteunt onderzoek van de sociale benadering van dementie.  De sociale benadering kijkt naar de psychologische en sociale gevolgen van dementie op het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten. Hun behoeften en wensen staan centraal. Die bepalen welke hulp zij krijgen. Deze experimenten vinden plaats in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch en Amstelveen. Een voorbeeld hiervan is de social trial dementie in ’s-Hertogenbosch. 

Gevolgen voor mantelzorgers

De bedoeling van deze maatregelen is, dat mantelzorgers:

  • zich gesteund voelen;
  • weten waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning;
  • minder last hebben van regels en registratie;
  • beter samenwerken met professionals.

Dit helpt hen om mantelzorg te blijven geven aan mensen die thuis zorg en hulp nodig hebben.