Maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor thuiswonende ouderen en hulpbehoevenden. De Rijksoverheid wil dat mantelzorgers hierbij goede ondersteuning krijgen. Het Rijk geeft gemeenten bijvoorbeeld geld om logeerzorg te regelen.

Mantelzorg in Nederland

Vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorgers. Zij zorgen voor iemand in hun omgeving. Bijvoorbeeld door te koken, gezelschap te houden of verpleegkundige handelingen te doen.

Iedereen kan mantelzorger zijn. Zoals een jongeren die helpt met de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor de partner, een oudere vriend of een buur.

Doel maatregelen voor mantelzorgers

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage in de zorg aan anderen. Dankzij mantelzorgers kan de persoon die zorg krijgt vaak thuis blijven wonen.

Een deel van de mantelzorgers raakt overbelast. De Rijksoverheid werkt daarom samen met gemeenten en zorginstanties om deze groep beter te ondersteunen.

Het doel van de maatregelen is dat mantelzorgers:

  • weten dat ze mantelzorger zijn;
  • zich gesteund voelen;
  • weten waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning;
  • minder last hebben van regels en registratie;
  • beter samenwerken met professionals.

Dit helpt hen om mantelzorg te blijven geven aan mensen die thuis zorg en hulp nodig hebben.

Maatregelen om mantelzorg te verbeteren

De Rijksoverheid wil voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Daarom motiveert het Rijk gemeenten en andere organisaties om zoveel mogelijk vormen van hulp te organiseren.

Respijtzorg en logeerzorg

Gemeenten kunnen respijtzorg regelen. Bij respijtzorg neemt een vrijwilliger of een hulp aan huis de taken van de mantelzorger over. Zoals de verzorging thuis of dagbesteding.

Bij logeerzorg verblijft de persoon die verzorgd wordt tijdelijk in een zorginstelling. Zo heeft de mantelzorger tijd om uit te rusten. Bij logeerzorg heeft de verzorgde meestal zwaardere zorg nodig, van professionele zorgverleners.

De Rijksoverheid heeft in 2020-2021 geld aan gemeenten gegeven om een proef te doen met structurele logeerzorg. Logeerzorg blijkt een goede manier te zijn voor de mantelzorger om even op adem te komen. De Rijksoverheid gaat verder in gesprek met gemeenten over een kennisnetwerk logeerzorg.

Ondersteuning door de Mantelzorglijn

Mantelzorgers kunnen de landelijke Mantelzorglijn van MantelzorgNL bellen. Voor praktische adviezen, steun en een luisterend oor.

Samenwerking verbeteren tussen mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners

De Rijksoverheid heeft met samenwerkingspartners handvatten ontwikkeld voor zorgverleners om beter samen te werken met mantelzorgers. Met de aanpak leren zij hoe ze een mantelzorger kunnen betrekken bij het zorgtraject en overbelasting kunnen herkennen.

Contact tussen mantelzorgers mogelijk maken

De Rijksoverheid organiseert samen met andere organisaties bijeenkomsten voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen daar ervaringen uitwisselen en steun bij elkaar vinden. Een voorbeeld hiervan is het project Moeder aan de Lijn.

Werkgevers aanmoedigen om mantelzorgers te steunen

De Rijksoverheid subsidieert de stichting Werk en Mantelzorg. De stichting helpt werkgevers om in de organisatie of het bedrijf rekening met mantelzorgers te houden. Het doel is dat mantelzorgers werk en bijvoorbeeld hun gezin beter kunnen combineren, waardoor zij de zorg beter kunnen volhouden.

Minder regels die mantelzorg lastig maken

De Rijksoverheid wil onnodige regelgeving schrappen en onduidelijke procedures makkelijker maken. Samen met betrokken partijen werkt de Rijksoverheid bijvoorbeeld aan een mantelzorgverklaring. Met deze verklaring kan een mantelzorger makkelijker een mantelzorgwoning of medehuurschap van een huurwoning aanvragen zonder langs allerlei loketten te hoeven.

Onderzoek dementie en mantelzorg

Ongeveer 290.000 mensen hebben dementie. Als zij voldoende ondersteuning krijgen, wordt de druk op hun mantelzorgers verlicht. Op de website Samendementievriendelijk.nl staan trainingen om te leren omgaan met dementie. De trainingen zijn onder meer voor zorgprofessionals, kappers, bankmedewerkers en mensen die werken in het openbaar vervoer.