Hoe kan ik mantelzorg en werk beter combineren?

Als mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Kijk met uw werkgever wat mogelijk is. Ga na of u samen afspraken kunt maken over uw werk. Het kan vaak al helpen als u op andere tijden of andere plaatsen kunt werken. Probeer afspraken te maken waarbij uw belangen en die van uw werkgever meewegen.

Verlofregelingen voor zorg

Er zijn verschillende verlofregelingen waar u gebruik van kunt maken, zoals kortdurend of langdurend zorgverlof.

Mantelzorgers op het werk

1 op de 8 werknemers combineert werk met mantelzorg. 40% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaarbelast of zelfs overbelast. Daarom wil de overheid dat werkgevers meer rekening houden met mantelzorgers. Hiervoor is het project Werk & mantelzorg opgezet.

Overheid, werkgevers, werknemersorganisaties en mantelzorgers werken in dit project samen. Zo worden ambassadeurs voor mantelzorg in een bedrijf ingezet om 'mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid' te promoten. Voor werknemers zijn er tips om beter om te gaan met werk en mantelzorg.

Mantelzorg tijdelijk over laten nemen

U kunt regelen dat een ander de zorg die u biedt overneemt. Dat is meestal tijdelijk, maar kan ook structureel. Bijvoorbeeld elke maand een weekend. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt de zorg dan over. Dit heet respijtzorg.