Beantwoording Kamervragen over de verhoging van de postzegelprijs

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Alkaya (SP) over de verhoging van de postzegelprijs.