Kamerbrief verbeterde informatievoorziening voor zzp’ers over mogelijkheden voor samenwerking binnen de Mededingingswet

Staatssecretaris Keijzer (EZK) informeert de Tweede Kamer over de door haar ondernomen stappen om de informatievoorziening voor zzp'ers over mogelijkheden van samenwerking binnen de mededingingswet te verbeteren.