‘Ruimte voor maatwerk noodzaak in voorstel EU-regels digitale diensten en -markten’

De Europese Commissie heeft vandaag twee voor ondernemers en consumenten belangrijke voorstellen voor regelgeving gepubliceerd. De Digital Services Act is de vernieuwde basis voor digitale diensten en verduidelijkt hun verantwoordelijkheden qua activiteiten en informatie. Via de Digital Markets Act worden toezicht en maatregelen geïntroduceerd voor grote platforms met een poortwachterspositie waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen. Het kabinet heeft proactief bijgedragen aan deze voorstellen om de digitale economie en -samenleving mondiaal, in de EU en Nederland effectiever, eerlijker en veiliger te maken. 

De betrokken ministeries gaan de voorstellen de komende periode uitgebreid bestuderen en beoordelen. In een eerste reactie stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) dat de voorstellen van EU-commissarissen Vestager (digitalisering, mededinging) en Breton (interne markt) goed aansluiten bij de Nederlandse positie. De DMA bevat bijvoorbeeld duidelijke verboden en verplichtingen voor grote platforms. Ondernemers die voor het aanbieden van hun producten hiervan afhankelijk zijn, worden zo beter beschermd. Ook kunnen innovatieve start- en scale ups beter met de grote platforms concurreren.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het goed functioneren van de digitale economie en vertrouwen in digitale diensten zijn van groot belang. Dat is tijdens corona nog eens extra gebleken. Het is noodzakelijk om publieke belangen grensoverschrijdend goed te borgen. De huidige regelgeving anticipeert onvoldoende op de huidige ontwikkelingen. Dus vernieuwing was hoognodig. Zo kunnen we innovatie blijven stimuleren. En pakken we de mindere kanten aan zoals afhankelijkheid van grote platforms, belemmeren van markttoegang, verspreiding van illegale content, cyberonveiligheid en misleiding van consumenten.”

De staatssecretaris vervolgt: “De EU-voorstellen verbeteren de moraal van de markt en stellen kaders aan spelers van buiten én binnen de EU. Wel is ruimte voor maatwerk noodzakelijk om die doelen daadwerkelijk te bereiken en op snelle veranderingen te kunnen inspringen. Bijvoorbeeld via het door mij bepleitte strengere toezicht en vooraf ingrijpen bij poortwachtersplatforms. De effectiviteit daarvan zit namelijk in een aanpak per geval door gericht in te grijpen bij de grootste spelers. We willen nieuwe toetreders of voordelen van platforms niet belemmeren door onnodig te reguleren. Alleen zo zorgen we voor een goede balans tussen innovatie, consumentenbescherming en bescherming van kleine ondernemers.”