Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de strengere gedragscode van de NPO niet wordt nageleefd

Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen van het lid Sneller (D66) over het bericht dat de strengere gedragscode van de NPO
niet wordt nageleefd.