Afschrift brief Verkenning lokale omroepen

Afschrift van de brief van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) aan minister Slob. De brief bevat de belangrijkste resultaten en bevindingen van de verkenning naar de bijdrage van de lokale publieke (streek)omroepen aan de professionalisering van het lokale omroepveld en
de verbetering van de nieuwsvoorziening op lokaal en regionaal niveau.