Financiële Terugblik 2018. Nederlandse Publieke Omroep

De Financiële Terugblik bevat de verantwoording van de Nederlandse Pubieke Omroep (NPO) over de gerealiseerde kosten in vergelijking met de begroting over het jaar 2018.