Brief CvdM Naleving prestatieovereenkomst NPO 2018

Afschrift van de brief van het Commissariaat voor de Media (CdvM) aan minister Slob. De brief bevat een beoordeling van de rapportage van de Nederlandse Pubieke Omroep ((NPO) over de realisering van de doelstellingen van de prestatieovereenkomst op grond van de Mediawet 2008.