Opmerkingen bij begroting NPO 2020

Afschrift van de brief van het Commissariaat voor de Media aan minister Slob. Het commissariaat maakt opmerkingen over de herziene Begroting 2020 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).