Advies over begrotingen RPO en regionale publieke media-instellingen 2020

Afschrift van de brief van het Commissariaat voor de Media aan minister Slob. Het commissariaat plaatst enkele opmerkingen bij de begroting van de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO).