Addendum evaluatie Regiovensters

De bijlage (addendum) bevat een inschatting van de investeringen, de operationele kosten en de benodigde doorlooptijd van een landelijke invoering van regionale nieuwsvensters in de verzorgingsgebieden van de 13 regionale omroepen.