Kamerbrief Mediabegroting 2020

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking en aanvulling van artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting 2020 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bijlagen