Wijzigingen Mediawet: toekomstbestendige publieke omroep

De publieke omroep moet gevarieerde programma’s uitzenden op het gebied van informatie, cultuur en educatie. Dat staat in de nieuwe Mediawet. De omroepen mogen nog wel amusementsprogramma’s maken, maar dit is geen kerntaak meer. 

Aanleiding veranderingen publieke omroep

Het medialandschap is in korte tijd totaal veranderd. Kijkers en luisteraars hebben veel meer keuze gekregen. Via internet kunt u elk programma bekijken en beluisteren. Waar en wanneer u maar wilt.

Deze veranderingen hebben gevolgen voor de rol van de publieke omroep. Het verschil tussen de publieke omroep en commerciële omroepen moet duidelijker worden. Zo kan de publieke omroep zich beter onderscheiden. Daarom krijgt de publieke omroep een aangescherpte taak.

Nieuwe taak publieke omroep in Mediawet

De nieuwe taak van de publieke omroep staat omschreven in de nieuwe mediawet. Het Kabinet heeft de visie over de toekomst van de publieke omroep verder uitgewerkt in een visiebrief. De visiebrief is mede gebaseerd op een adviesrapport van de Raad voor Cultuur.

Doel veranderingen publieke omroep

De verandering van de publieke omroep heeft de volgende doelen:

 • Aangescherpte opdracht  publieke omroep

  De publieke omroep krijgt een duidelijkere opdracht. De kerntaak is om programma’s te maken met een educatief, informatief of cultureel doel. Amusement is alleen toegestaan als het bijdraagt aan deze doelen. Hierdoor gaat de publieke omroep zich duidelijker onderscheiden ten opzichte van de commerciële omroepen.
 • Meer ruimte voor nieuwe producenten

  Producenten en andere partijen kunnen hun programma-ideeën voortaan ook direct bij de NPO aanbieden. Voorheen kon dit alleen bij de omroeporganisaties. Hierdoor komt er meer ruimte voor producenten en ontstaat er creatieve competitie tussen programmamakers. Dit zorgt voor vernieuwende en aansprekende programma’s. 
 • Meer herkenbaarheid en gemeenschappelijkheid

  De NPO krijgt een andere rol. De NPO moet het sturings- en samenwerkingsorgaan van de landelijke publieke omroep worden. Nu is het nog een coördinatie- en samenwerkingsorgaan. In de nieuwe rol zorgt de NPO voor de koers van de hele publieke omroep. Daardoor worden de omroep beter herkenbaar als 1 geheel.
 • Meer samenwerking landelijke en regionale omroepen

  De landelijke publieke omroepen en de regionale publieke omroepen moeten meer samenwerken. Dit is nodig om de teruglopende bereik van de regionale omroepen op te vangen en de journalistiek in de regio de versterken. Daarom moeten de regionale omroepen meer gaan samenwerken.

Invoering en uitvoering Mediawet

De gewijzigde Mediawet van 16 maart 2016 is in 2 stappen doorgevoerd. De wetswijzigingen over de regionale omroepen gelden sinds 17 maart 2016. De wijzigingen over de landelijke publieke omroep gelden sinds 2 november 2016, nadat de Eerste Kamer instemde met een aanvullend wetsvoorstel voor de aanpassing van de Mediawet.