Kinderen als proefpersoon bij medisch-wetenschappelijk onderzoek

Ook kinderen onder de 16 jaar kunnen deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit mag alleen als het aan strengere regels voldoet.

Deze regels gaan bijvoorbeeld over de risico’s waaraan het kind als proefpersoon mag worden blootgesteld. Die risico’s mogen niet te groot zijn. Daarnaast gelden er aparte regels voor de toestemming.

Wanneer kinderen meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan tekenen beide ouders (of voogd) een toestemmingsformulier. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar, moeten zelf ook een handtekening zetten op een toestemmingsformulier. Pas dan mag het kind meedoen aan onderzoek.

Stoppen tijdens medisch-wetenschappelijk onderzoek

Kinderen hebben altijd het recht om toch niet mee te doen aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Ook tijdens het onderzoek mogen de ouders of het kind altijd besluiten te stoppen. Zij hoeven niet te vertellen waarom.

Wanneer het kind zich tijdens het onderzoek verzet - denk hierbij aan sterke angst, verdriet of boosheid - dan mag het kind niet langer meedoen. Voordat het onderzoek start, overlegt de onderzoeker met de ouders wat als verzet wordt gezien.