Soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is iets anders dan het onderzoek van bijvoorbeeld een huisarts. Deze onderzoekt gezondheidsklachten. Dit heet diagnostisch onderzoek en heeft als doel om mensen beter te maken.

Er zijn 3 soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek. Hiermee willen onderzoekers:  

  • betere behandelingen van ziekten vinden. Denk dan bijvoorbeeld aan een beter medicijn tegen hoofdpijn, een nieuwe soort hartklep of een nieuwe behandeling bij depressie
  • meer over een ziekte of de werking van het lichaam te weten te komen. Hoe reageert de huid op zonlicht? Krijg je van drop eten een hoge bloeddruk? Wat is de oorzaak van ADHD?
  • betere manieren vinden om ziekte op te sporen of vast te stellen. Hoe sporen we (borst)kanker eerder op? Hoe stellen we vast dat iemand een hartziekte heeft?

Hoe gaat medisch-wetenschappelijk onderzoek?

De mensen die aan medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoen, heten proefpersonen. Zowel patiënten als mensen die gezond zijn, kunnen proefpersoon zijn. Meedoen is altijd vrijwillig. Ook als het onderzoek al is begonnen, kunnen proefpersonen altijd stoppen.

De onderzoeker voert het onderzoek uit. De onderzoeker is arts of wetenschapper en weet veel van het onderzoek af.

In veel onderzoeken worden alleen gegevens verzameld. Bijvoorbeeld over de lichaamstemperatuur of bepaalde bloedwaarden. De proefpersoon werkt dan mee aan een lichamelijk onderzoek, een test of meting. Er zijn ook onderzoeken waarbij nieuwe behandelingen, operaties of medicijnen worden getest. Meestal vergelijkt de onderzoeker dezemet de bestaande behandelingen, operaties en medicijnen.