Wilsonbekwame proefpersonen

Zowel volwassenen (alle mensen van 16 jaar en ouder) als kinderen kunnen wilsonbekwaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen met dementie, verstandelijk gehandicapten, comapatiënten of mensen met een ernstige psychische ziekte. Zij kunnen hun eigen belang niet altijd goed beoordelen.

Voor wilsonbekwame personen worden belangrijke beslissingen door een vertegenwoordiger genomen. Dit kunnen de ouders, echtgenoot of kinderen van de wilsonbekwame zijn. Soms is iemand door de rechter hiervoor aangewezen.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met wilsonbekwame proefpersonen mag alleen als het aan strengere regels voldoet. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de risico’s en de belasting waaraan zij mogen worden blootgesteld. Die risico’s en de belasting mogen niet te groot zijn. Daarnaast gelden aparte regels voor de toestemming. De vertegenwoordiger beslist voor de wilsonbekwame proefpersoon over deelname.  Ook kan de vertegenwoordiger beslissen dat de wilsonbekwame proefpersoon stopt met de deelname.

Als een wilsonbekwame proefpersoon zich tijdens het onderzoek verzet, stopt het onderzoek. Voor het onderzoek start, overlegt de onderzoeker met de vertegenwoordiger van de proefpersoon wat als verzet wordt gezien. Bijvoorbeeld reacties als sterke angst, verdriet of boosheid