Aanpak loverboys

Loverboys zijn mensenhandelaren die proberen om jonge meisjes of jongens verliefd op hen te maken. Of hen op een andere manier te manipuleren. Daarna buiten ze de jongeren uit in onder andere de seksindustrie.

Loverboymethode verandert door internet en sociale media

De klassieke loverboy palmt jonge kwetsbare meisjes en jongens eerst langdurig in om ze vervolgens seksueel uit te buiten. Deze werkwijze verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Loverboys bedreigen hun slachtoffers vaker en sneller. En ze gebruiken daarbij chantage en geweld.

Internet en sociale media spelen daarin een steeds grotere rol. Via sociale media hebben loverboys bijvoorbeeld een veel groter bereik om contact te leggen met een slachtoffer. Ook kunnen zij op die manier gemakkelijker informatie verzamelen over kwetsbare jongens en meisjes. Zo worden jongeren sneller de seksindustrie in gedwongen.

Maatregelen tegen loverboys

Wat de Rijksoverheid doet om loverboys aan te pakken, staat in het programma Samen tegen mensenhandel en in het programma Geweld hoort nergens thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

De overheid neemt onder meer de volgende maatregelen:

  • verbetering van de preventie om te voorkomen dat loverboys slachtoffers maken;
  • verbetering van de opsporing en vervolging van loverboys;
  • bescherming en opvang van slachtoffers van loverboys.

Hulpmiddelen voor het verbeteren van de aanpak

De commissie Azough heeft een actieplan voor meisjesslachtoffers van loverboys opgesteld. Dit heeft geleid tot een aantal hulpmiddelen voor slachtoffers van loverboys. Deze bieden praktisch advies voor een betere signalering en registratie van (vermoedelijke) slachtoffers aan:

  • jeugdhulpverleners;
  • professionals werkzaam in GGZ-instellingen;
  • professionals in instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
  • sociale wijkteams van de gemeenten.

Maar ook voor een zo goed mogelijke opvang en behandeling van (vermoedelijke) slachtoffers.

Verder is er een handreiking voor de samenwerking tussen zorg en politie en justitie. Daarnaast is er onlangs door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een checklist voor gemeenten ontwikkeld waarmee gemeenten na kunnen gaan of hun beleid voor de aanpak van loverboyproblematiek op orde is.

Opsporing loverboys op internet

De Rijksoverheid heeft de inzet van de ‘lokpuber’ mogelijk gemaakt met de nieuwe wet Computercriminaliteit III. De lokpuber is geen echte puber. Het is een meerderjarige opsporingsambtenaar die zich voordoet als een minderjarige. De wet kan bijdragen aan de opsporing van loverboys op het internet.