Kamerbrief over intensivering aanpak mensenhandel

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties van de Kamerleden Van Nispen (SP) en Volp (Pvda). De Kamerleden riepen de minister op om in overleg te gaan met de politie, Openbaar Ministerie (OM) en andere partijen over een effectieve bestrijding van mensenhandel. In een 2e motie verzoeken de Kamerleden de minister om informatie over de manier waarop hij de deskundigheid over uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit wil behouden.