Dadermonitor mensenhandel 2013 - 2017

In de dadermonitor beschrijft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen de ontwikkeling van de daderaanpak in de jaren 2013-2017. In het rapport doet de Nationaal Rapporteur aanbevelingen.