Hun verleden is niet hun toekomst

In haar actieplan formuleert de Commissie Azough 15 kernelementen die samen de beste voorwaarden creëren om het hulpaanbod aan deze doelgroep te verbeteren.