Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021

Het Mensenrechtenfonds is bedoeld voor subsidieverstrekking aan organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Dit document beschrijft het subsidiebeleidskader voor het Mensenrechtenfonds 2019-2021. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het tijdpad, de selectiecriteria en het selectieproces, en de formele vereisten aan de aanvraag.

Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021 (PDF | 21 pagina's | 170 kB)