Aanvraagstramien Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022

U kunt een subsidieaanvraag indienen door per aanvraag één aanvraagstramien in te vullen. Dit aanvraagstramien dient u samen met de in het stramien genoemde appendices te mailen naar DMM-MRF@minbuza.nl. Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor subsidieverstrekking in het kader van het subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022 bedraagt EUR 2 miljoen. De toekenning van de subsidie vindt plaats door middel van een kwalitatieve beoordeling van de tijdig ontvangen aanvragen.