Kamerbrief bij aanbieding Mensenrechtenrapportage 2017

Aanbieding door minister Blok (BZ) vande Mensenrapportage 2017 met de actualisering van het buitenlands mensenrechtenbeleid en de resultaten in 2017.