Antwoorden Kamervragen over de procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Minister Dekker beantwoordt Kamervragen over over de procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Aanleiding voor de vragen waren de budgettaire problemen bij de Raad van Europa die doorwerken bij het EHRM.