Beantwoording vragen over de behandeling van het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

Minister Blok beantwoordt de vragen van de Kamerleden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) over de behandeling van het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan.