Beantwoording Kamervragen over toetreding EU tot EVRM

Minister Blok beantwoordt vragen over toetreding van de Europese Unie (EU) tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).