Appendix IV: ORIA Integriteits-Updateformulier (Engels)

Hulpmiddel bij het actualiseren van een integriteitsanalyse van een organisatie in het kader van het Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022. Het overzicht is in het Engels.