Appendix V: Vragenlijst Actualisering ORIA (Engels)

Vragenlijst bij de actualisatie van een integriteitsanalyse van een organisatie in het kader van het Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021-2022. De lijst is in het Engels.