Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten

Nederland zet zich wereldwijd in voor het beschermen van mensenrechten. Via het Mensenrechtenfonds ondersteunt Nederland organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd.

Doel Mensenrechtenfonds

Het kabinet wil dat er meer aandacht gaat naar mensenrechten in het buitenland. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte-III. Binnen het mensenrechtenbeleid wordt ingezet op een aantal prioriteiten. Het doel van het Mensenrechtenfonds is het subsidiëren van activiteiten om deze prioriteiten te ondersteunen.

Het kabinet heeft het mensenrechtenbeleid daarom geactualiseerd. Dit wordt toegelicht in de actualisering van het mensenrechtenbeleid in de Mensenrechtenrapportage 2017 die het kabinet op 28 mei 2018 aan de Tweede Kamer stuurde en in de Kamerbrief over intensivering van het mensenrechtenbeleid die het kabinet op 30 oktober 2018 aan de Tweede Kamer stuurde.

De komende jaren wordt extra ingezet op de vrijheid van meningsuiting, met bijzondere aandacht voor de positie van journalisten, de vrijheid van geloof en levensovertuiging en gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s).

Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021

Het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021 (MRF 2019-2021) is onderdeel van het Mensenrechtenfonds. Het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten bestaat naast het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds 2019-2021, wat is bedoeld voor grote projecten (vanaf €1 miljoen). Het Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021 is bedoeld voor kleine projecten (€100.000 – 200.000). 

Aanvragen subsidie Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021 door een aanvraag in te dienen op basis van het bij het subsidiebeleidskader horende aanvraagstramien. Uw aanvraag kunt u e-mailen naar MRF-Klein@minbuza.nl. In het subsidiebeleidskader staat de manier en volgorde van de beoordeling.

In de periode 2019-2021 zijn er 2 rondes waarin  u uw aanvraag kunt indienen:

  • Ronde 1: 9 augustus 2019 t/m 1 oktober 2019
  • Ronde 2: 17 januari 2020 t/m 1 oktober 2020

Let op: er is geen geld meer beschikbaar uit de tweede ronde van het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021. Dit betekent dat nieuwe aanvragen niet meer inhoudelijk zullen worden beoordeeld, maar zullen worden afgewezen wegens uitputting van de beschikbare middelen.

In totaal is voor de periode tot en met 31 december 2020  €1.000.000 beschikbaar. Van dit bedrag is 500.000 beschikbaar voor elk van de 2 aanvraagrondes.

Sinds 4 augustus 2020 geldt het besluit Wijziging Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021. De Staatscourant publiceerde het besluit op 3 augustus 2020. Voor 2021 zijn geen middelen beschikbaar voor het Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021. Het bedrag van €500.000 dat eerst beschikbaar was voor een derde ronde van aanvragen gaat naar het Nederlandse postennetwerk in het buitenland ten behoeve van mensenrechtenprojecten.

Deel Mensenrechtenfonds beschikbaar via ambassades

Een aantal Nederlandse ambassades heeft de beschikking over een deel van het Mensenrechtenfonds voor projecten in één specifiek land. Projectvoorstellen hiervoor kunt u rechtstreeks indienen bij de betreffende ambassade.

Vragen?

Voor vragen over de subsidie Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019-2021 kunt u per e-mail contact opnemen met het ministerie: MRF-Klein@minbuza.nl.