Hoe kan ik iemand voordragen voor de Selectieprocedure Mensenrechtentulp?

De nominatieperiode voor de Mensenrechtentulp is nu gesloten. De criteria voor de nominatie- en selectieprocedure leest u hieronder. Mensenrechtenverdedigers en mensenrechtenorganisaties werken wereldwijd aan de bevordering van de mensenrechten. Dat betekent dat er elk jaar veel sterke kandidaten zijn.

Nominaties Mensenrechtentulp

De nominatieperiode sloot op 26 juni om 23:59 uur. Nominaties opgestuurd na die datum, worden niet in overweging genomen. 

Met de geselecteerde kandidaten zal contact worden opgenomen. Voor vragen kunt u mailen naar dmm-tulip@minbuza.nl.

Beoordeling nominaties Mensenrechtentulp

Alle binnengekomen nominaties worden beoordeeld aan de hand van dezelfde criteria. De criteria zijn:

 1. Een belangrijke bijdrage aan de mensenrechten, vooral op de volgende gebieden:
  • vrijheid van meningsuiting (inclusief online),
  • vrijheid van religie en levensovertuiging,
  • gelijke rechten voor LHBTI personen,
  • gelijke rechten voor vrouwen en meisjes,
  • de bevordering van de internationale rechtsorde en een effectief multilateraal mensenrechtensysteem
 2. de eventuele risico's en repressie waar de kandidaat mee te maken heeft door het mensenrechtenwerk
 3. creativiteit en innovatieve manier van werken
 4. de effecten van het werk voor de begunstigden
 5. de mogelijkheid om het werk uit te breiden en op langere termijn voort te zetten

Een expertcomité, met daarin 5 experts op het gebied van mensenrechten, maakt een voorselectie van de top-10 kandidaten met de hoogste scores én 3 zogenaamde 'wildcards'. Deze ‘wildcards’ worden toegekend aan sterke kandidaten die niet op alle punten een hoge score hebben gekregen.

Een onafhankelijke jury met 6 leden kiest 3 kandidaten uit de top-10-kandidaten en de 'wild-cards'. De namen van de juryleden worden op een later moment bekend gemaakt. De minister van Buitenlandse Zaken kiest de winnaar van de Mensenrechtentulp uit de top-3 van de jury.