Benoeming voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Mevrouw drs. Jacobine Geel wordt de nieuwe voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten haar voor te dragen voor benoeming. Zij begint per 1 september 2021 bij het College voor de Rechten van de Mens.

Mevrouw Geel is op dit moment nog bestuursvoorzitter van de Nederlandse ggz, de brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Daarnaast is zij theologe en bekend als programmamaker en tv-presentator over onderwerpen op het snijvlak van samenleving, cultuur, levensbeschouwing en politiek waarbij de waardigheid van mensen en hun rechten een rode draad vormen. Zij volgt mr. Adriana van Dooijeweert op.

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.