Beslisnota bij Kamerbrief definitieve derogatiebeschikking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief definitieve derogatiebeschikking (PDF | 1 pagina | 93 kB)