Kamerbrief over toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede en Eerste Kamer over de economische analyse van het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, alsmede over diverse andere punten aangaande het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Tevens maakt zij van de gelegenheid gebruik om de Kamer te informeren over het proces ter voltooiing van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, de stand van zaken van het real time vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM) en het aanstellen van een innovatiegezant.