Kamerbrief over toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit informeert de Tweede Kamer over enkele punten rondom het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en over het proces ter voltooiing van dat actieprogramma,  de tand van zaken van het real time vervoersbewijs dierlijke meststoffen (rVDM) en het aanstellen van een innovatiegezant.

Kamerbrief over toezeggingen en voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 8 pagina's | 234 kB)