Beantwoording Kamervragen over de wijze waarop de stikstofdepositie berekend wordt

Minister Schouten (LNV) beantwoordt schriftelijke vragen over de wijze waarop de stikstofdepositie berekend wordt. De vragen zijn van het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP).

Beantwoording Kamervragen over de wijze waarop de stikstofdepositie berekend wordt (PDF | 3 pagina's | 126 kB)