Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over tariefstijging Opslag Duurzame Energie (ODE)

Minister Schouten (LNV) stuurt een afschrift van haar reactie aan Glastuinbouw Nederland (GTNL) over de tariefstijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) in de derde schijf elektriciteit in 2020 en de onzekerheid rondom de CO2-voorziening. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had hierom gevraagd.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over tariefstijging Opslag Duurzame Energie (ODE) (PDF | 1 pagina | 68 kB)