Afschrift reactie op brief tariefstijging Opslag Duurzame Energie (ODE)

Reactie van minister Schouten (LNV) aan Glastuinbouw Nederland (GTNL) over de tariefstijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) in de derde schijf elektriciteit in 2020 en de onzekerheid rondom de CO2-voorziening. 

Afschrift reactie op brief tariefstijging Opslag Duurzame Energie (ODE) (PDF | 2 pagina's | 123 kB)